Klachtenregeling

Tijdens de behandeling of begeleiding kan er iets mis gaan. Indien je naar eigen oordeel onzorgvuldig of verkeerd bent behandeld/begeleid, kun je een klacht indienen. Het is belangrijk dat je eerst zelf probeert om de klacht samen met je zorgverlener te bespreken en op te lossen. Het is ook mogelijk hierbij de vertrouwenspersoon in te schakelen van de NFG. Als het niet lukt de klacht op te lossen, kun je een klacht indienen. Klik op de link voor klachtenprocedure: https://www.camcoop.nl/wp-content/uploads/CAMCoop-Klachtproces-Client.pdf
Vertrouwenspersoon NFG
Mw. Else Wannee
Tel: 026 364 7837
else@wannee.nl
 
Praktijk de Switch is lid van de Klachtenportaal Zorg Nederland voor klachtenregelingen die onder WMO en Jeugdwet vallen. Meer informatie over de klachtenprocedure vindt u op: https://klachtenportaalzorg.nl/klachtenprocedure-wkkgz-wmo-en-jeugdzorg/

Praktijkgegevens
Tel: 06 395 544 85 
E-mail: zeidy@praktijkdeswitch.nl

KVK: 84044772
Rek. nr: NL22INGB0006878666
tnv Praktijk de Switch

NFG: 8057
RBCZ-Register: 810287R
BPSW: 612865

SKJ: 100008368

Klik hier voor:  Privacy reglement