Kwaliteit

Praktijk de Switch is een gecertificeerde organisatie met een Kiwa kwaliteitskeurmerk. Een Kiwa registratie is een keurmerk voor zzp’ers in de zorg. Hiermee laat je zien dat je als zzp’er voldoet aan de beroeps- en ondernemerseisen, en goede zorg verleent. Daarnaast zijn we geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd en aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

BPSW
De beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk / BPSW (Voormalig NVMW) is dé beroepsvereniging van maatschappelijke werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen.

NFG
De Stichting RCBZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert. RCBZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.