Psychosociale hulpverlening

De mens heeft van nature krachten en wijsheid in zich om probleemsituaties zelf op te lossen. Er wordt uitgegaan van het hier en het nu. Wat is de problematische gebeurtenis, wat voor gedachten heb je hierover en wat voor gevoelens en gedrag veroorzaken dit gedrag? Door een andere denkwijze zijn adequatere gevoelens en gedrag mogelijk, waardoor wenselijke doelen in de toekomst bereikt kunnen worden.

Waar kan psychosociale hulpverlening uitkomst bieden?
Psychosociale hulpverlening kan uitkomst bieden bij o.a. gebrek aan sociale- of communicatieve vaardigheden, gebrek aan zelfvertrouwen of zingeving, psychosomatische klachten, onzekerheid, angst, nervositeit, stress, een burn-out, concentratieproblemen, emotionele traumaverwerking, overbelasting, werkdruk, gebrek aan arbeidsmotivatie en werklust, arbeidsverzuim, gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel.