Tarieven/Vergoedingen

Vergoedingen

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of PGB: Om in aanmerking te komen voor ambulante begeleiding ( basis en specialistisch) is een indicatie nodig van jouw gemeente of zorgkantoor. 

Zorgverzekeraars: Afhankelijk van jouw zorgpolis worden de therapiesessies voor een deel of geheel vergoedt vanuit jouw aanvullende zorgverzekering. Een overzicht van zorgverzekeraars en de vergoedingsmogelijkheden vindt je hier.

Therapie:

tarief  €80,- per uur

Therapie aan huis is mogelijk binnen een werkgebied van 50 km van het praktijkadres. Hiervoor worden er rijkosten berekend van 0,19 per km.

Afspraak annuleren

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd te worden. Bij niet tijdig annuleren wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

 

Betaling

De betaling dient na elke therapiesessie contant te geschieden of per internet bankieren.