SKJ

Kwaliteit oud

Praktijk de Switch is een gecertificeerde organisatie met een Kiwa kwaliteitskeurmerk. Een Kiwa registratie is een keurmerk voor zzp’ers in de zorg. Hiermee laat je zien dat je als zzp’er voldoet aan de beroeps- en ondernemerseisen, en goede zorg verleent. Daarnaast zijn we geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd en aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen:

BPSW

De beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk / BPSW (Voormalig NVMW), is dé beroepsvereniging van maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers en sociaal agogen.

NFG

Voor de NFG staan professionaliteit en betrouwbaarheid voorop. Om dit te kunnen waarborgen dienen zorgprofessionals aangesloten bij de NFG te voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo dienen NFG-zorgverleners o.a. te zijn geschoold op minimaal HBO-niveau. NFG-leden krijgen een licentie die zij tweejaarlijks opnieuw moeten aanvragen. Zo blijft de kwaliteit van de zorg in ontwikkeling. Daarnaast is het lidmaatschap gekoppeld aan de NFG-beroepscode en het NFG-tuchtrecht. Een zogenaamd keurmerk van kwaliteit.

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *